حسام محمودی فقط ۳۷ سال سن داشت. چرا سن مرگ‌های ناشی از سکته تا این اندازه کاهش داشته است؟ مرگ ناگهانی جوانان به دلیل سکته قلبی، پایان زودهنگام و ناباورانه زندگی‌ است. در سکته قلبی تمام فعالیت‌های قلب، تنفس و جریان خون به‌طور ناگهانی متوقف می‌شود و در طی چند ثانیه علائم حیاتی رو به افول می‌روند.