عملیات «کربلای ۱۰» با توجه به ابعاد حضور نیروها و وسعت میدان نبرد، یکی از عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس است که با پیروز قاطع رزمندگاه سپاه اسلام نیز همراه بود. این عملیات که نخستین عملیات گسترده در غرب کشور پس از انتقال میدان اصلی جنگ از جنوب به شمال بود، هماهنگ با تک نیرو‌های منظم در جبهه «ماووت» و عملیات نامنظم قرارگاه «رمضان» انجام گرفت.