محمدرضا ثقفی کارتونیست روزنامه‌ی هم میهن شرایط سخت خرید خودرو را سوژه کاریکاتور خود قرار داده است.