فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برنامه ریزی برای کاهش ۵۰ درصدی حوادث وسوانح جاده‌ای درطی برنامه یک ساله در کشور خبر داد.