از مرداد ۱۳۹۹ تا امروز شاخص کل فراز و فرود زیادی را تجربه کرد. پس از آن که قله دو میلیون و ۷۸ هزار واحد را برای اولین بار فتح کرد با شیب تندی نزولی شد و این روند کاهشی حدود ۶ ماه به طور نفس گیری ادامه داشت. پس از آن بازار اگرچه تغییر وضعیت نداد، اما متعادل‌تر ادامه یافت. در این مدت دو سوم از بازار بالاتر از سقف تاریخی معامله می‌شود ۴۰ نماد در محدوده سقف تاریخی هستند و یک سوم از آن‌ها بین ۴۰ تا ۸۰ درصد پایین‌تر از سقف بازارند.