شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۴۲۱۹ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۸۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ را بخوانید.