او به زبان تند و انتقادهای صریح از تیم خودی شهرت دارد و همواره مربیان و بازیکنان و مدیران فعال در استقلال را با نقد خود ، راهنمایی می‌کند. از این نظر در فوتبال ایران نظیری برای حسن روشن پیدا نمی شود که درگیر تعصبات رنگی و دفاع کورکورانه از رنگ مورد علاقه اش نبوده است.