صندوق تمشک مشاور سرمایه‌گذاری ترنج و صندوق صنم کاریزما بهترین عملکرد‌ صندوق در صندوق‌های بازارسرمایه ایران در سال ۱۴۰۱ را داشتند.