دبیر کارگروه بازماندگان از تحصیل وزارت آموزش و پرورش گفت: در طول یک‌سال گذشته با اجرای طرح شهید “محمودوند” و فعال شدن سامانه رصد بیش از ۶۰ درصد از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل کشور شناسایی شدند.